1. Home
  2.  » 
  3. Novosti
  4.  » održan radni sastanak pod nazivom “Civilno društvo i prevencija nasilnog ekstremizma”

održan radni sastanak pod nazivom “Civilno društvo i prevencija nasilnog ekstremizma”

10.11.2023. | Novosti

U Sarajevu je 09.11.2023.godine održan radni sastanak pod nazivom “Civilno društvo i prevencija nasilnog ekstremizma”.
Atlantska inicijativa provodi projekt pod nazivom “Prevencija nasilnog ekstremizma u Bosni i Hercegovini: doprinos politikama i praksama kroz istraživanja”. Ovaj sastanak je organizovan s ciljem jačanja saradnje između organizacija civilnog društva koje se bave prevencijom nasilnog ekstremizma u Bosni i Hercegovini.

Na sastanku je predstavljen dosadašnji rad Atlanske inicijative u ovoj oblasti. Razgovarano je o interesima za unapređenje znanja i kapaciteta u borbi protiv nasilnog ekstremizma, te su razmotrene mogućnosti zajedničkog djelovanja tokom ove i naredne godine.
O istraživanjima Atlanske inicijative je govorila dr.sc. Majda Halilović, a o strateškom okviru i mogućnostima za saradnju civilnog društva i institucija je govorio prof.dr. Elmedin Muratbegović, član radne grupe za izradu Strategije i Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv terorizma 2021-2026.godine.
Prisutnima su se obratile i predstavnice Misije OSCE u Bosni i Hercegovini, te su govorile o pristupima u prevenciji nasilnog ekstremizma.
Na kraju je o antifeminizmu u javnom prostoru govorila Jadranka Milićević iz Fondacije CURE.