1. Home
  2.  » 
  3. Novosti
  4.  » Održan je konsultativni sastanak predstavnika/ca Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH, Agencije za ravnopravnost spolova BiH/MLJPI BiH, NATO štaba u Sarajevu i ambasade Velike Britanije u Bosni i Hercegovini

Održan je konsultativni sastanak predstavnika/ca Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH, Agencije za ravnopravnost spolova BiH/MLJPI BiH, NATO štaba u Sarajevu i ambasade Velike Britanije u Bosni i Hercegovini

07.02.2023. | Novosti, Novosti_1325

Direktorica Agencije za ravnopravnost spolova Ministarstva za ljudska prava I izbjeglice Bosne I Hercegovine Samra Filipović Hadžeabdić održala je sastanak sa predstavnicima Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH, NATO štaba u Sarajevu i ambasade Velike Britanije u Bosni i Hercegovini.


Cilj ovog sastanka bio je predstavljanje aktivnosti pomenutih institucija u pogledu promocije i ostvarivanja ravnopravnosti spolova. Ovo je bila prilika da se razmotre i oblici buduće saradnje i podrške u oblasti rodno-odgovornog budžetiranja, kao i eventualne podrške u provođenju projekata u Oružanim snagama koji imaju za cilj poboljšanje uslova za smještaj i rad muškaraca i žena u ovoj instituciji.