Javni život i donošenje odluka

Ravnopravno učešće žena i muškaraca na mjestima odlučivanja

Ravnopravno učešće žena i muškaraca na mjestima odlučivanja

Ciјеlа idеја pаrlаmеntаrnе dеmоkrаtizaciје pоčivа nа zаstupljеnоsti svih njеnih grаđаnа i građanki. Društvо bеz punоg učеšćа žеnа i muškaraca u donošenju odluka је nеdеmоkrаtizirano društvо. Konvencija UN-a o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena usvojena 1979.,...

Zastupljenost žena u zakonodavnim tijelima

Žene su i dalje manje zastupljeni spol u zakonodavanoj vlasti na svim nivoima i u prosjeku  zastupljenost ne prelazi Zakonom utvrđenih 40%. Iako se na kandidacijskim listama političkih  partija na Općim izborima 2010. godine, pojavio najveći broj kandidatkinja, u...

Zastupljenost žena na lokalnom nivou

Agencija za ravnopravnost spolova je izradila analizu zastupljenosti žena u općinskim vijećima, skupštinama opština, gradskim vijećima i Skupštini Brčko Distrikta nakon Lokalnih izbora 2012. godine. Analiza je urađena na osnovu utvrđenih  rezultata Lokalnih izbora...

Resursi za ravnopravno učešće

Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine redovno provodi analizu uticaja izbornog procesa na zastupljenost žena. Ispod se nalaze analize koje su do sada objavljene kao posebni resursi. Nalazi i preporuke Radne grupe – Javni život Istraživanje –...

Vezane vijesti

KAMPANJA MI PREDSTAVLJAMO KANDIDATKINJE VI BIRATE Ivana Petričević (SDS) za Predstavnički dom PS BiH: Rad i rezultat rada je bitan, a ne da li ste žena ili muškarac

Nužno je probuditi svijest biračima da žene mogu ravnopravno obavljati svoje funkcije na političkoj poziciji, rekla je u intervjuu Ivana Petričević, iz Srpske demokratske stranke (SDS), kandidatkinja SDS – liste (SDS – NDP – NS – SRS)  za Predstavnički dom...

KAMPANJA MI PREDSTAVLJAMO KANDIDATKINJE VI BIRATE Zorka Andrić (NDP) za Predstavnički dom PS BiH: Ravnopravnosti ne može biti u politici ukoliko ne postoji u cijelom društvu

Dokle god imamo kvote za manje zastupljeni pol (čitaj za žene) dotle mi nismo ravnopravni u politici, rekla je u intervjuu Zorka Andrić, iz Narodnog demokratskog pokreta (NDP), kandidatkinja SDS – liste (SDS – NDP – NS – SRS)  za Predstavnički dom Parlamentarne...

KAMPANJA MI PREDSTAVLJAMO KANDIDATKINJE VI BIRATE Adisa Omerbegović-Arapović (SBB) za Predstavnički dom PS BiH: Žena nije i ne treba biti iza muškarca kada je liderstvo i rukovođenje u pitanju

Vrijeme je da djevojkama, ženama, ali i svima drugima postane jasno da žena nije i ne treba biti iza muškarca kada je liderstvo i rukovođenje u pitanju, rekla je u intervjuu Adisa Omerbegović-Arapović, kandidatkinja Saveza za bolju budućnost (SBB) za Predstavnički dom...

KAMPANJA MI PREDSTAVLJAMO KANDIDATKINJE VI BIRATE Amra Zulfikarpašić (NS) za Predstavnički dom PS BiH: Treba da prestanemo biti podanici osvajačima vlasti nego partneri u izgradnji boljeg društva

Bez obzira na sposobnosti, ženama je otežano zapošljavanje, a realno stanje društvenog angažmana žena vidi se kroz brojeve koji ukazuju na nepoštovanje zakona koji propisuje 40 posto prilikom kandidiranja žena na visoke pozicije u vlasti i na odgovornim...

KAMPANJA MI PREDSTAVLJAMO KANDIDATKINJE VI BIRATE Borjana Krišto (HDZ BiH) za Predstavnički dom PS BiH: Pristup da žene negdje  budu zastupljene samo po nekim kvotama osobno me kao ženu vrijeđa

Osobno nisam za ideju da žene negdje trebaju biti zastupljene samo što su žene, poručila je u intervjuu zamjenica predsjednika Hrvatske demokratske zajednice BiH (HDZ BiH) Borjana Krišto, kandidatkinja koalicije HDZ BiH-HSS-HKDUBiH-HSP-HNS-HSPDrASBiH-HDUBiH za...