Javni život i donošenje odluka

Ravnopravno učešće žena i muškaraca na mjestima odlučivanja

Ravnopravno učešće žena i muškaraca na mjestima odlučivanja

Ciјеlа idеја pаrlаmеntаrnе dеmоkrаtizaciје pоčivа nа zаstupljеnоsti svih njеnih grаđаnа i građanki. Društvо bеz punоg učеšćа žеnа i muškaraca u donošenju odluka је nеdеmоkrаtizirano društvо. Konvencija UN-a o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena usvojena 1979.,...

Zastupljenost žena u zakonodavnim tijelima

Žene su i dalje manje zastupljeni spol u zakonodavanoj vlasti na svim nivoima i u prosjeku  zastupljenost ne prelazi Zakonom utvrđenih 40%. Iako se na kandidacijskim listama političkih  partija na Općim izborima 2010. godine, pojavio najveći broj kandidatkinja, u...

Zastupljenost žena na lokalnom nivou

Agencija za ravnopravnost spolova je izradila analizu zastupljenosti žena u općinskim vijećima, skupštinama opština, gradskim vijećima i Skupštini Brčko Distrikta nakon Lokalnih izbora 2012. godine. Analiza je urađena na osnovu utvrđenih  rezultata Lokalnih izbora...

Resursi za ravnopravno učešće

Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine redovno provodi analizu uticaja izbornog procesa na zastupljenost žena. Ispod se nalaze analize koje su do sada objavljene kao posebni resursi. Nalazi i preporuke Radne grupe – Javni život Istraživanje –...

Vezane vijesti

KAMPANJA MI PREDSTAVLJAMO KANDIDATKINJE VI BIRATE Ivana Petričević (SDS) za Predstavnički dom PS BiH: Rad i rezultat rada je bitan, a ne da li ste žena ili muškarac

Nužno je probuditi svijest biračima da žene mogu ravnopravno obavljati svoje funkcije na političkoj poziciji, rekla je u intervjuu Ivana Petričević, iz Srpske demokratske stranke (SDS), kandidatkinja SDS – liste (SDS – NDP – NS – SRS)  za Predstavnički dom...