Rad i zapošljavanje

Stanje

Stanje

U Bosni i Hercegovini je još uvijek prisutna jaka veza između društvene uloge žene, njenog obrazovanja, zanimanja i položaja na tržištu rada. BiH ima najniži procenat učešća žena svega 35% na tržištu radne snage u Jugoistočnoj Evropi. Takva situacija spriječila je...
Pravni okvir

Pravni okvir

Prema važećim zakonima iz oblasti rada, u Bosni i Hercegovini zabranjena je svaka vrsta diskriminacije po osnovu prava na rad i zapošljavanje.  Donesene je u Zakon o zabrani diskriminacije koji definirao postupak zaštite od diskriminacije u pravnom sistemu BiH....