Oblasti ravnopravnosti spolova

U ovom dijelu web stranice definirano je stanje ravnopravnosti spolova  u prioritetnim oblastima Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH i međunarodnih standarda za ravnopravnost spolova.

Naglasak je stavljen na prava osoba u prioritetnim oblastima i način i mehanizmi zaštite od kršenja ovih prava.

Arhive