Na 105. sjednici održanoj 13.06.2017. godine Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za zaključivanje Sporazuma o grant sredstvima između Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH za unapređenje sigurnosti žena i odgovora na rodno zasnovanu diskriminaciju i nasilje u Bosni i Hercegovini.

Sporazum o grant sredstvima utvrđuje uvjete i postupke za finansijsku podršku koju daje Ministarstvo vanjskih poslova Norveške, u iznosu ne većem od 917.000 norveških kruna (201.475 KM).

Projekt prvenstveno ima za cilj poboljšanje sigurnosti žena i djevojčica u odabranim lokalnim zajednicama te unapređenje kvaliteta usluga sigurnih kuća za žrtve rodno zasnovanog nasilja.

Prijedlog sporazuma bit će upućen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za potpisnika Sporazuma predložena je ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac.