(Brisel, 7. 4. 2020) Predsjedavajuća komiteta za prava žena Evropskog parlamenta, Evelin Regner, iznijela je podatak da se nasilje u porodici povećalo za jednu trećinu u prvoj sedmici od uvođenja mjera oganičenog kretanja i apelovala je na zemlje da u doba krize prouzrokovane COVID-19 pandemijom intenziviraju podršku žrtvama rodno zasnovanog nasilja.

Žene koje žive u nasilnim vezama prinuđene da u svojim domovima sada mnogo duže vrijeme provode sa nasilnicima čijem su nasilju izložene i više nego prije. Ova povećana kontrola nasilnika nad žrtvom otežava mogućnost  da žrtve potraže pomoć – jer, nasilnik je uvijek prisutan.

Predsjedavajuća Regner je istakla: Ovi dani i sedmice posebno su opasne za žene. Svi smo trenutno svjedoci teških psiholoških izazova prouzrokovanih karantinom. Međutim, one žene i djeca koje žive u domovima koji su mjesta opasnosti i nesigurnosti nalaze se pred dodatnim izazovom. Zbog toga moramo proširiti naše aktivnosti da zaustavimo nasilje nad ženama.

Ona je pozvala države da se odlučno izbore s ovim problemom i da aktivno obavještavaju građanstvo gdje i kako žrtve nasilja mogu dobiti pomoć. Ovo treba uključiti ​​i inovativne načine kontaktiranja i alarmiranja policije, poput tekstualnih poruka ili internetskih chat-ova, i upotrebu kodnih riječi s liječnicima ili ljekarnicima. Osim toga, broj mjesta u ustanovama za zaštitu od nasilja i ženskim skloništima mora biti veći. Takođe je poručila da bi EU morala finansijski podržati mjere država članica i pomažući im da komuniciraju o tim mjerama “, dodala je.

Pandemija COVID-19 naglašeno utiče na rodnu nejednakost u svim njenim oblicima i oblicima. Kao što pokazuju podaci OECD-a, 70% radne snage u zdravstvu čine žene, takođe najveći dio neplaćene njege obavljaju žene, a nadolazeća ekonomska kriza mnogo teže će da pogodi žene.

Naš je posao da održivo jačamo fizičko i mentalno zdravlje žena i njihovu ekonomsku nezavisnost, izvan krize COVID-19. Svakako nećemo ostaviti žene Evrope same, zaključila je predsjedavajuća Regner.