Povodom obilježavanja Međunarodnog dana djevojčica, djevojaka i žena u informaciono-komunikacionim tehnologijama koji za cilj ima promociju ravnopravnosti spolova  u oblasti nauke, tehnologije, inženjerstva i matematike, a obilježava se četvrtog četvrtka u četvrtom mjesecu.

Nakon donošenja EU Deklaracije o posvećenosti pitanju žena u digitalnom svijetu Europska komisija je pokrenula inicijativu o promociji važnosti učestvovanja žena u digitalnoj ekonomiji i doprinosu unaprjeđenja aktivne uloge žena u postizanju ravnopravnosti spolova u području informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) posebno kroz saradnju s medijima, javnim i privatnim sektorom, kreatorima politika, te civilnim društvom.

Prema podacima Statističkog ureda Europske unije (EUROSTAT) iz 2020.godine, u državama članicama najveći udio žena u IKT-u ima Bugarska, čak 28,2%. Slijede je Grčka s 26,5% i Rumunija s 26,2%, zatim Litvanija (23,6%) i Sjeverna Makedonija (23,3%). Države članice s najmanjim udjelom žena u IKT-u su Mađarska s 12,3%, Malta 11%  i Češka s 10,3% stručnjakinja u IKT-u.

Sasvim sigurno, savremeno društvo je nezamislivo bez upotrebe IKT, a njegova uloga u proizvodnji i uslugama, odnosno u ekonomiji privatnog i profesionalnog života ljudi je veoma bitna.

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine je provela pilot istraživanje o korištenju IKT u preduzećima kao i istraživanje o korištenju IKT u domaćinstvima i pojedinačno. Prema podacima Agencije za statistiku BiH iz Tematskog biltena broj 19, izdatog 2022.godine, “Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u BiH” vidljivo je da 62,8% domaćinstava ima pristup računaru, ali rezultati variraju zavisno od tipa naselja, strukture domaćinstva, mjesečnih primanja, završene školske spreme i godina starosti članova/ica domaćinstva.

U Bosni i Hercegovini 75,5% domaćinstava ima pristup internetu, što je povećanje od 2,7% u odnosu na 2020. godinu. Analiza ispitanika prema spolu pokazuje da 74,9% osoba muškog spola, a 68,4% osoba ženskog spola koristi internet svaki dan ili skoro svaki dan.Ukupan udio korisnika interneta u posljednja tri mjeseca za muškarce je 79,2%, a za žene 72,7%. Veoma je interesantan podatak da internet svakodnevno koristi više žena nego muškaraca u starosnim grupama ispitanika/ca od 16-55 godina, dok je u starosnim grupama od 55-74 godine više muškaraca koji svakodnevno koriste internet.

Napominjemo da nedovoljna zastupljenost žena u IKT sektoru možda upravo i rezultira manjim brojem žena (nego muškaraca) koje su zaposlene ili su na rukovodećim pozicijama. Neophodno je kontinuirano provoditi aktivnosti promocije i edukacije za djevojčice i djevojke kako bi nastavak svog školovanja, a time i izbor zanimanja pronašle u IKT sektoru, te da bi ostvarivale jednake mogućnosti za rad i napredak u javnom i privatnom životu.