1. Home
  2.  » 
  3. Novosti
  4.  » Konferencija “Žene, mir i sigurnosna agenda u jugoistočnoj Evropi: Kako NATO i nacionalne vlade prenose obaveze u djela”

Konferencija “Žene, mir i sigurnosna agenda u jugoistočnoj Evropi: Kako NATO i nacionalne vlade prenose obaveze u djela”

29.07.2019. | Novosti, Novosti_1325

Direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH MLJPI BIH učestvovala je na regionalnoj konferenciji “Žene, mir i sigurnosna agenda u jugoistočnoj Evropi: Kako NATO i nacionalne vlade prenose obaveze u djela”, koja je održana u srijedu 24.07.2019. godine u Sarajevu.

Učesnici konferencije razmatrali su različite aspekte provođenja obaveza sadržanih u Rezoluciji 1325 – ‘Žene, mir i sigurnost’, koju je Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija (VSUN) usvojilo 31. oktobra 2000. godine.

Rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a 1325 “Žene, mir i sigurnost” je prva Rezolucija Vijeća sigurnosti UN koja naglašava važnost uloge i ravnopravnog učešća žena u sprečavanju i rješavanju konflikata, te izgradnji održivog mira.

Tom prilikom, direktorica Agencije dala je kratak uvod o procesu izrade prvog Akcionog plana za implementaciju UN Rezolucije 1325 “Žene, mir i sigurnost” u Bosni i Hercegovini. U svom izlaganju, istakla je da BiH postaje prepoznatljiva po svom pristupu u provedbi ove Rezolucije i sve češće biva pozivana od različitih zemalja da promovira svoje prakse i/ili pruži konkretnu stručnu podršku, što potvrđuje Svjetska studija o implementaciji Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 1325 „Žene, mir i sigurnost“ u kojoj je BiH prepoznata kao primjer dobre prakse. Bosna i Hecegovina koristi UN Rezoluciju 1325 kao alat za postizanje rezultata na lokalnom, nacionalnom, regionalnom i globalnom nivou u oblasti uloge žena u miru i sigurnosti. Ali bez obzira na postignuto, izazovi uvijek postoje i uvijek postoji prostor za unaprijeđenje kada je pitanju proces gender mainstreaminga u bilo kojoj oblasti društvenog života.

Regionalnu konferenciju organizovalo je udruženje “Pravnik” u sklopu Međunarodne ljetne škole Sarajevo 2019.