1. Home
 2.  » 
 3. Novosti
 4.  » Konferencija “Ravnopravnost polova u kontekstu zaštite okoliša i klimatskih promjena”

Konferencija “Ravnopravnost polova u kontekstu zaštite okoliša i klimatskih promjena”

09.03.2022. | Novosti

(Sarajevo, 08.03.2022. godine

Agencija za ravnopravnost polova Bosne i Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, u saradnji sa Komisijom za ostvarivanje ravnopravnosti polova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini i UN Women je, povodom obilježavanja 8. Marta – Međunarodnog dana žena, organizovala konferenciju pod nazivom  

“Ravnopravnost polova u kontekstu zaštite okoliša i klimatskih promjena”  

Ovo je prioritena tema i ovogodišnje 66. zasjedanja UN Komisije za status žena, na kojoj će se BiH predstaviti izlaganjem na ovu temu, koje će dijelom prenijeti i poruke sa ove konferencije.

Riječima dobrodošlice i prigodnim govorom Konferenciju je otvorio ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH, gdin Miloš Lučić.

Zatim se prisutnima obratio predsjedavajući Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti polova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, gdin Adil Osmanović. Istakao je kako danas, govoreći o Međunarodnom danu žena želimo da ukažemo na povezanost ostvarivanja ravnopravnosti polova kroz prizmu zaštite okoliša i klimatskih promjena.

Zatim su se prisutnima obratile:

 • Ambasadorica Kathleen Kavalec, šefica Misije OSCE-a u BiH 
 • Ambasadorica Johanna Strömquist, Ambasada Kraljevine Švedske u BiH
 • Ingrid Macdonald, Rezidentna koordinatorica UN-a u BiH

Na temu iskustva EU i drugih država u cilju ostvarivanja ravnopravnosti polova u kontekstu zaštite okoliša i klimatskih promjena govorile/i su:

 • Ambasadorica dr. Ulrike Hartmann, Ambasada Austrije
 • Ambasador Matthew Field, Ambasada Ujedinjenog Kraljevstva u BiH
 • Deborah Mennuti, zamjenica šefa misije SAD
 • Vilcinskas Jurgis, zamjenik šefa Delegacije EU

O podršci u Bosni i Hercegovini u oblasti ravnopravnosti polova u kontekstu zaštite okoliša i klimatskih promjena govorio je:

 • David Saunders, UN Women

Ostvarivanje politika ravnopravnosti polova u kontekstu zaštite okoliša i klimatskih promjena u Bosni i Hercegovini predstavili/e su:

 • Claudia Strambo, Štokholmski institut za okoliš: Podrška uvođenju rodne ravnopravnosti u Strategiju okoliša u BiH
 • Mirza Hujić, Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine
 • Emina Veljović i Sunčica Kovačević, Udruženje “Aarhus centar u BiH“

Konferencija je moderirala direktorica Agencije za ravnopravnost polova BIH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, gđa Samra Filipović-Hadžiabdić.

Na kraju konferencije istaknuto je da su današnja izlaganja polučila mnoge iste ili slične poruke koje ukazuju na ovaj problem I pozivaju na proaktivnije djelovanje:

 • Klimatske promjene, elementarne nepogode i prirodne nesreće samo su neki u nizu uzroka narušavanja sigurnog života ljudi u cijelome svijetu i predstavljaju globalni izazov za čovječanstvo u 21. stoljeću.
 • Posljedice klimatskih promjena često su zasjenjene brojnim aktuelnim krizama povezanim s političkim događajima, vojnim sukobima, pandemijom COVID-19, migracijama…
 • Rizici klimatskih promjena i okoliša mnogo teže pogađaju grupe stanovništva u nepovoljnom društvenom položaju i ugrožene grupe, što dodatno pogoršava postojeće nejednakosti.
 • Žene su među onima koji su višestruko ranjivi na učinke klimatskih promjena, jer je vjerojatnije da će biti ekonomski ovisne, manje je vjerojatno da će sudjelovati u planiranju i odlučivanju, a općenito imaju i veću odgovornost za brigu o djeci i drugim članovima porodice.
 • Ukoliko je cilj bosanskohercegovačkog društva postizanje razvoja za dobrobit ljudi, a u skladu sa očuvanjem prirode i životne sredine, tada je neophodno potpuno uključivanje žena u politike održivog razvoja.
 • Žene raspolažu znanjima i iskustvima vezanim za okoliš, upravljanje prirodnim resursima i njihovom očuvanju. Taj potencijal mora biti prepoznat i iskorišten.
 • Brojni primjeri djelovanja u lokalnim zajednicama mogu biti važan izvor inspiracije. Mnogi su danas spomenuli hrabre žene Kruščice, koje su pokazale izuzetnu predanost za očuvanje rijeke Kruščice i njenog jedinstvenog ekosustava. To je primjer da ženski glas koji koji poziva na promjene mora da se čuje
 • Za promjene je potrebna hrabrost, ali i hrabrima ekološkim aktivistkinjama i aktivistima je potrebna podrška i zaštita od različitih vidova napada i diskriminacije sa kojima se svakodnevno suočavaju. 
 • Zbog toga je potrebno sistemsko uključivanje perspektive ravnopravnosti spolova kao i potreba posebno ranjivih grupa u procese planiranja, donošenja odluka i provođenja programa i politika vezanih za održivi okoliš i zaštitu od klimatskih promjena.
 • To naglašavaju i međunarodne konvencije u oblasti zaštite okoliša koje obavezuju na uključivanje principa rodne ravnopravnosti.
 • Izrada Strategije okoliša za BiH 2030+, koja je u završnoj fazi, je primjer participativnog procesa i konsultacija sa institucijama i organizacijama civilnog društva. Rodna perspektiva je uključena u sve faze izrade Strategije, od analize stanja, do definisanja prioriteta, mjera, indikatora i partnera.
 • Gender institucionalni mehanizmi su bili aktivno uključeni u izradu Stragije, ukazujući na važnost aspekta ravnopravnosti spolova ali  i na uticaj na višestruko marginalizirane grupe ljudi.
 • Sada je ključna riječ / formula: IMPLEMENTACIJA.  
 • S tim u vezi, cilj je i da nadležne institucije preuzimaju odgovornost i da prilikom provedbe strategije, vode računa o različitim ulogama potrebanma i interesema žena i muškaraca, kao i isključenih, siromašnih i ugroženih grupa.
 • To podrazumijeva unaprijeđenje rodno-odgovorne statistike u ovoj oblasti, odnosno prikupljanje podataka razvrstanih po spolu, kao i finasiranje koje se zasniva na rodno-osjetljivom budžetiranju.
 • Proces pridruživanja BiH Evropskoj uniji jedan je od glavnih pokretača reformi u oblasti okoliša. Nova Strategija okoliša za BiH će značiti mnogo i u pogledu povlačenju IPA III fondova u ovoj oblasti.
 • Ono što je važno istaći je da su pitanja zaštite okloliša kao i  pitanja ravnopravnosti spolova cross-cutting/transferzalne oblasti koje bi trebale biti integrisane u sve planske i razvojne dokumente, politike i programe u BiH.