1. Home
 2.  » 
 3. Novosti
 4.  » KOMISIJA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA (GEC) SAVJETA EVROPE

KOMISIJA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA (GEC) SAVJETA EVROPE

20.11.2023. | Novosti

Strazbur, Francuska, 14-16 novembar 2023

Direktorica Agencije za ravnopravnost polova, Samra Filipović Hadžiabdić je učestvovala na 24. Sastanku Komisije za ravnopravnost polova Savjeta Evrope (GEC). Sastanak je održan u Strazburu od 14-16.11.2023.
Najvažnija pitanja koja su razmatrana na ovom sastanku su:

 • Strategija ravnopravnosti spolova , rad na tekstu nove strategije
 • Izvještaja predsjedavajućeg Komisije
 • Razmjena mišljenja sa predsjedavajućom Suda za ljudska prava i sudijama, a u vezi slučajeva koje se tiču ravnopravnosti spolova koje su bile predmet razmatranja Suda za ljudska prava.
 • Razmjena iskustava i mišljenja sa predsjedavajućem GREVIO Komiteta.
 • Prijedlozi aktivnosti za budući rad Gender Komisije
 • Diskusije o transverzalnom programu Vjeća Evrope o ravnopravnosti spolova što uključuje raspravu o nekoliko ciljeva programa:
  • Prevenciji i borba protiv nasilja nad ženama i u porodici
  • Prevenciji i borbi protiv stereotipa i seksizma
  • Osiguravanje ravnopravnosg pristupa pravde za žene
  • Zaštita prava migranatkinja, izbjeglica i tražiteljica azila
  • Ostvarivanje inkorporiranja principa ravnopravnosti spolova u politike i mjere
 • Saradnja sa medjunarodnim organizacijama
 • Saradnja i buduće aktivnosti na nacionalnim nivoima i medjunarodnom nivou

GEC je istakao kvalitet nacrta Strategije rodne ravnopravnosti 2024-2029, koja će usmjeravati rad Organizacije i njenih država članica u narednim godinama. Izrazio je duboku zahvalnost svima koji su doprinijeli njegovoj pripremi.
GEC je također primio k znanju završetak radova u očekivanim rokovima do sada.