1. Home
 2.  » 
 3. Novosti
 4.  » Kandidatkinje za kantonalne skupštine

Kandidatkinje za kantonalne skupštine

04.10.2018. | Novosti, Novosti_Ravnopravno učešće

Žene čine više od 50% stanovništva u Bosni i Hercegovini – a koliko ih je u vlasti?  Ovo pitanje u fokusu je kampanje „Mi predstavljamo kandidatkinje – vi birate“ koju je pokrenula Agencija za ravnopravnost spolova BIH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, uz podršku Vijeća Evrope. Implementator navedenog Projekta je nevladina organizacija Bonaventura.

Medijska kampanja za Opće izbore 2018 u BiH „Mi predstavljamo kandidatkinje – vi birate!“ provodi se s namjerom da se dosadašnja praksa predizbornog procesa izmjeni, da kandidatkinje dobiju više medijskog prostora kako bi se povećala zastupljenost žena u zakonodavnim tijelima i vladama na svim nivoima/razinama vlasti te dosegla predviđena kvota Izbornog zakona BiH od preporučenih 40%.

Jedan od najvažnijih segmenata kampanje su TV-video spotovi. U video spotovima i na plakatima, kandidatkinje za Predsjedništvo BiH, Parlamentarnu skupštinu BiH, Narodnu skupštinu RS, Parlament Federacije BiH i sve kantone, upoznaju nas sa svojim prioritetima i programima, te pozivaju glasače i glasačice da izađu na izbore i odgovorno glasaju.

Naime, Agencija je uputila poziv svim političkim partijama registriranim na izborima da odaberu i dostave imena kandidatkinja koje će biti zastupljene u kampanji.

U nastavku se nalaze video spotovi kandidatkinja za kantonalne skupštine.

 1. Unsko-sanski kanton
 2. Posvaski kanton
 3. Tuzlanski kanton
 4. Zeničko-dobojski kanton
 5. Bosansko-podrinjski kanton
 6. Srednjobosanski kanton
 7. Hercegovačko-neretvanski kanton
 8. Zapadnohercegovački kanton
 9. Kanton Sarajevo
 10. Kanton 10

 

6 TV/Video kolaž emisija serijala BONAVENTURA

1.BONAVENTURA – kandidatkinje za Opće Izbore 2018 u BiH-ZHK- SBK-K10-HNK

2.BONAVENTURA – kandidatkinje za Opće Izbore 2018 u BiH – USK

 

3.BONAVENTURA – kandidatkinje za Opće Izbore 2018 u BiH – BPK

 1. BONAVENTURA – kandidatkinje za Opće Izbore 2018 u BiH- ZE-DO K

 1. BONAVENTURA – kandidatkinje za Opće Izbore 2018 u BiH- KS

 1. BONAVENTURA – kandidatkinjeTUZLANSKI i POSAVSKI KANTON