Kada je u pitanju trenutni položaj žena u političkom i javnom životu Bosne i Hercegovine naravno da nisam zadovoljna, i ne samo u BiH nego i u svijetu, poručila je u intervjuu Azra Atagić-Ćatović, kandidatkinja Nezavisnog bloka (NB) za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH.

“Žene čine 50 posto stanovništva, ali su nevidljive kada je riječ o političkom odlučivanju. Žao mi je što se ne bore za svoja prava. Mnoge ne izađu ni da glasaju.

Ne razumijem zašto se ne bore za svoju djecu, već su se pomirile sa situacijom i radije će ih ispratiti u inostranstvo da budu građani trećeg reda, nego da se bore za promjene u svojoj državi. Žene su veoma moćne, pogotovo kada su udružene – u historiji su žene ginule, protjerivane, nisu imale pravo na govor ili obrazovanje, ali nisu odustale od borbe za svoja prava. Olako prihvatamo i dopuštamo da nam prava umanjuju”, naglasila je Atagić-Ćatović.

Podsjetila je da žene prije nisu imale pravo na vlastitu imovinu, pravno na odabir bračnog partnera i  pravo na glasanje, a da su sada u dilemi da iskoriste pravo na glasanje da bi svojoj porodici obezbjedile bolju budućnost.

 “Pozivam žene da uzmu aktivno učešće u politici i javnom životu. Pozivam žene da glasaju za žene. Tako ćemo dobiti bolje, poštenije društvo”, cijeni Atagić-Ćatović.

Kako bi se stanje unaprijedilo kada je u pitanju status žene u političkom i javnom životu BiH Atagić-Ćatović cijeni da je  potrebno podići svijest i kod muškaraca i žena, te kazniti svaki oblik šovinizma i nacionalizma.

“Potrebno je obrazovati našu djecu, i dječake i djevojčice šta znači ravnopravnost. Svi mi imamo pravo i obaveze. Ako je osoba uposlena u javnoj upravi, ona služi građanima, ima pravo biti plaćena za svoj rad, ali isto tako ima obavezu da svoj posao obavlja pošteno i profesionalno, najbolje što zna. Ukoliko se ne ponaša prema ovom osnovnom pravilu, sklona je nepotizmu, upošljavanju stranačkih pulena, traži dodatnu naknadu za svoj rad, treba biti prema tome postojati i sankcija . Ja vidim šansu u razvijanju poduzetništva, a samim tim i samostalnosti žena”, stave je Atagić-Ćatović.

Govorila je i o tome šta su njena obećanja biračima, te zašto da oni baš daju glas njoj kao kandidatkinji.

“Želim da budem dio promjene koje će vratiti Bosnu i Hercegovinu na put razvoja, otvaranja novih radnih mjesta, boljeg života za sve građane.

Želim promjene. Zašto dati glas meni? Zato što sam do sada pokazala, na mnogim primjerima da znam i želim raditi. Borila sam se za otvaranje vrtića, borila sam se za očuvanje zelenih površina, protiv ilegalne gradnje i u večini slučajeva sam uspjela napraviti promjenu. Pokrenula sam i provela  kampanju “Nisu mi rekli” za promociju sporta za osobe sa invaliditetom, bez učešća državnih institucija kojima je ovaj dio u opisu poslova”, navela je Atagić-Ćatović.

Sa Atagić- Ćatović smo razgovarali i o tome da li bi više žena na mjestima odlučivanja doprinjelo boljem stanju, odnosno prosperitetu BiH.

 “Bitno je da na mjesto odlučivanja dođu žene koje žele promjene, a nisu se samo slučajno tu zatekle jer ispunjavaju samo zakonske kvote. 

Žene su, u prosjeku, puno odgovornije, poštenije, nisu sklone nezakonitim radnjama, empatičnije, a nama su prijeko potrebni pošteni ljudi, odgovorni, stručni, sa stavom da pokrenu promjene.

Ovisi i od same žene. Nebitno je da li ste muškarac ili žena jer ako nemate svoj stav samo ćete se uklopiti u potojeću kolo(žabo)tečinu”, smatra Atagić-Ćatović.Govorila je i o tome šta je nužno mijenjati u radu Parlamentarne skupštine BiH, odnosno na šta treba dati fokus u narednom period.

 “Treba vratiti parlamentarcima pravo glasa. Građani su glasali za parlamentarce, a ne za njihove stranačke vođe. Parlamentarci su založili svoje ime, znanje, iskustvo, ekspertizu, da bi pridobili povjerenje birača i potrebno je da parlamentaci donose odluke, a ne lideri stranaka. Također, je potrebno i da preuzmu odgovornost, da surađuju sa građanima koji su im ukazali povjerenje”, stave je Atagić-Ćatović.

Ističe da je do sada bilo dosta slučajeva gdje se parlamentarci uopće nisu pitali, te su bili odbačeni od matičnih stranaka, ukoliko su pokazali da imaju drugačije mišljenje.

Atagić-Ćatović je govorila i za šta će se ona zalagati ako bude izabrana u Parlamentaru skupštinu BiH.

 “Smatram da je nužno stvarno provođenje Reformske agende, a ne samo određenih dijelova koje pogoduju vlastodršcima. Zalagaću se za kontrolu trošenja sredstava od akciza i usmjeravanje sredstava za namjenu za koju su predviđene, izgradnja autoputeva, zdravstvo i sve sto ima širu korist za građane”, navodi Atagić-Ćatović.

Poseban akcenat će, navodi, staviti na poticajna, kreditna sredstva za žene koje žele da pokrenu posao.

“To je važno pošto živimo u patrijarhalnom društvu gdje je normalno da sinovi i braća nasljeđuju svu imovinu. Žene nemaju imovinu koju bi založili kao kolateral kod finansijskih institucija, te im je otežano pokretanje vlasitog biznisa. U svakom slučaju biću odgovorna i predana poslu i povjerenju koje dobijem”, zaključila je Atagić-Ćatović.

Intervju sa kandidatkinjom NB-a za Parlamentarnu skupštinu BiH Azrom Atagić-Ćatović realizovan je u okviru Kampanje “Mi vam predstavljamo kandidatkinje, vi birate” koju provodi Agencija za ravnopravnost spolova BiH – Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH uz finansijsku podršku Vijeća Evrope.

Izvor: Index.ba