1. Home
  2.  » 
  3. Gender Week
  4.  » Kalendar obilježavanja Sedmice ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini za 2018. godinu

Kalendar obilježavanja Sedmice ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini za 2018. godinu

06.03.2018. | Gender Week, Novosti

 

Naziv institucije ili organizacije Aktivnost  Napomena Mjesto održavanja / realizacije Datum i vrijeme Kontakt (telefon, fax, mail)
 

 

Komisija za ostvarivanje ravnopravnosti spolova PDPSBiH

 

Tematska sjednica

 „U susret izborima 2018. “

 

U saradnji s Agencijom za ravnopravnost spolova BiH, Mljpi BiH i Sarajevskim otvorenim centrom, a uz podršku Misije OSCE u BiH

 

Parlamentarna skupština BiH, Sarajevo

Plava sala – IV sprat

8. mart 2018. godine u 11:00 033 284-455

033 209-761

maida@soc.ba

033/551-000

Konferencija

„BiH između ustavnih reformi i Evropske unije (EU): perspektive građanske države i zahtjeva za ravnopravnošću“.

Suorganizatori su Inicijativa „Građanke za ustavne promjene“ i Agencija za ravnopravnost spolova BiH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH Sarajevo 5. mart 2018. godine 033 284-455

033 209-761

 

 

 Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine

 

Priprema kalendara aktivnosti na obilježavanju Sedmice ravnopravnosti spolova u BiH Pripremu koordinira Agencija za ravnopravnost spolova BiH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH web stranica Agencije za ravnopravnost spolova BiH, MLJPI BiH od 5. marta 2018. godine 033 209-761

protokol@arsbih.gov.ba;

protokol.arsbih@mhrr.gov.ba;

Regionalna konferencija „Provedba Istanbulske konvencije Vijeća Europe – izazovi i naredni koraci“

 

Dvodnevna regionalna konferencija je realizovana uz podršku USAID Sarajevo 15. i 16. mart 2018. godine
Trening za uposlenike Ministarstva civilnih poslova BiH o rodno odgovornom budžetiranju U saradnji sa UN Women Sarajevo 19. i 20. mart 2018. godine
Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine Konferencija

„Regrutirati i zadržati najbolje žene (i muškarce)“

u saradnji sa EUFOR-om Dom Oružanih snaga, Sarajevo 9. mart 2018. godine u 9:00 sati 033 495 814

Nikolina.Marceta@eufor.europa.eu

 Gender centar – Centar za jednakost i ravnopravnost polova Vlade Republike Srpske Konferencija

„ Analiza položaja žena u javnoj upravi Republike Srpske“

U saradnji sa  Sindikatom uprave Republie Srpske i Sindikalno-edukativnim centrom (SEC) sala Administrativnog centra Vlade Republike Srpske u Banja Luci 7. mart 2018.  u 12:00 sati  

 

 

051 247-427 protokol@gc.vladars.net

Saopštenje za javnost povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena medijski promovisati obilježavanje Dana žena mediji Republike Srpske 8. mart 2018. godine
 

Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine

 

Objavljivanje prigodnog teksta čestitka i kratka informacija o radu Vlade FBiH na poboljšanju položaja žene u FBiH web stranica Vlade Federacije BiH 8. mart 2018. godine 033 665-884

vikica.sunjic@gcfbih.gov.ba

 

Udruženje žena Romkinja „Bolja budućnost“ grada Tuzla i članice Ženske romske mreže „Uspjeh “

Kampanja mjesec ženskog romskog aktivizma „Imam pravo da imam prava“

od 08.03.2018.- 08.04.2018. godine

 

Žensku romsku mrežu „Uspjeh“ čini 7 ženskih romskih organizacija i 5 istaknutih romskih aktivistkinja sa teritorije BiH. Okupljene su oko zajedničkog cilja: podići vidljivost  Romkinja u našem društvu. Na gradskim trgovima Tuzle, Visokog, Viteza, Sarajeva, Prnjavora, Bijeljine, Kaknja, Bugojna. 8. mart 2018. godine u periodu od 12-14 sati 035 298 001, info@bolja-buducnost.org, info@zrm-uspjeh.ba
Sarajevski otvoreni centar  

#WikiGapBiH Edit-a-Thon.

 

uz podršku Ambasade Kraljevine Švedske i uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).

 

Networks,

Skenderpašina 1, Sarajevo

7. mart 2018. godine od 11:00 – 15:00 sati vladana@soc.ba,

033 551-000

Bilbord kampanja

naWIKIvanje

Kreiranje sadržaja o značajnim ženama iz BiH.

 

Sarajevo,  Tuzla

Banja Luka, Mostar

07-21. mart 2018. godine  

maida@soc.ba

033 551-000

Izložba

Bez sebe – drama svakidašnjeg u govoru bosanskih žena

U saradnji sa Muzejem književnosti i pozorišne umjetnosti BiH i uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).

 

Sime Milutinovića Sarajlije 7, Sarajevo

 

08. mart 2018. godine

16:00 sati

jasmina@soc.ba

033 551-000

Tematska sjednica

Gdje su žene u vladi Federacije BiH?

U saradnji sa Komisijom za jednakopravnost spolova PD Parlamenta FBiH i uz podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida)

.

Parlament Federacije BiH, Sarajevo

 

22. mart 2018.  godine

 

maida@soc.ba

033/551-000

 

 

 

Udruženje „Žene ženama“ Sarajevo

 

 

Humanitarna akcija

„ Ne oklijevaj Uradi PAPA TEST“  

Za korisnice i osoblje Sigurne  kuće Sarajevo u Poliklinici Sunce Agram 08. mart 2018. godine

 

033 219 640

zene2000@zenezenama.org

Humanitarna akcija

“ Sve za jednu, JEDNAKA ZA SVE!“

Za najugroženije nezaposlene porodilje  u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalne politike FBiH, kantonalnim /županijskim ministarstvima i nevladinim organizacijama

 

Sarajeva, Tuzle, Mostara, Bihaća, Zenice i dr. 08. mart 2018. godine

 

033 219 640

zene2000@zenezenama.org

Udruženje poslovnih žena u BiH i poduzetničko inovativni centar Networks u Sarajevu „Jačanje ženskog liderstva u BiH“ Diskusija na tri panela Networks, Skenderpašina 1, Sarajevo 15.mart 2018. godine od 13:30-16:30 info@upzbih.ba 061 377-718.

Na Mreži za izgradnju mira objavljen je  Kalendar aktivnosti za Sedmicu solidarnosti i izgradnje mira 2018