Fondacija Udružene žene Banja Luka je koordinirala pripremu zajedničkog kalendara aktivnosti za Kampanju 16 Dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini za 2016.godinu. Kalendar donosi pregled akcija i događaja koje će provesti 24 organizacije civilnog društva, ženske grupe, vladine institucije i međunarodne organizacije u periodu od 25. novembra, Međunarodnog dana borbe protiv nasilja prema ženama i 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava.

KAMPANJA 16 DANA AKTIVIZMA PROTIV RODNOG NASILJA – BOSNA I HERCEGOVINA KALENDAR AKTIVNOSTI – 2016