1. Home
  2.  » 
  3. Novosti
  4.  » Javno saopštenje: O važnosti ili neophodnosti poštovanja principa ravnopravnosti polova u predizboroj kampanji za Lokalne izbore 2020

Javno saopštenje: O važnosti ili neophodnosti poštovanja principa ravnopravnosti polova u predizboroj kampanji za Lokalne izbore 2020

16.10.2020. | Novosti, Novosti_Ravnopravno učešće

Sarajevo, 16. 10. 2020)

Povodom  početka predizborne kampanje za Lokalne izbore 2020 u Bosni i Hercegovini, Agencija za ravnopravnost polova Bosne i Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BIH podsjeća političke subjekte na obavezu poštivanja principa ravnopravnosti polova u njihovom djelovanju, a posebno tokom oglašavanja i javnih nastupa u svrhu političke promocije kandidatkinja i kandidata za izbore.

Svaka javna osoba, a posebno kandidati i kandidatkinje za javne funkcije u svojoj težnji za  pridobijanjem pažnje i glasova birača, trebaju biti svjesni da snose odgovornost za riječi izgovorene ili objavljene u javnom prostoru. Kandidatkinje i kandidati, kao i rukovodstvo i uticajni predstavnici/predstavnice političkih stranaka, svakodnevno su, a posebno tokom predizborne kampanje, izloženi očima i sudu njihove ciljne grupe i šire javnosti. Kao takvi, odgovorni su za poštivanje standarda uljudnog ophođenja i ponašanja i rodno-odgovornog nastupa u kojem neće biti seksizma, mizoginije, homofobije, vrijeđanja na osnovu pola, seksualne orijentacije i rodnog identiteta, te seksualnog  uznemiravanja i uznemiravanja i diskriminacije na osnovu pola što je, pored ostalog, propisano i zakonima i međunarodnim dokumentima na čije se poštovanje naša zemlja obavezala.

Napominjemo, Zakon o ravnopravnosti polova u Bosni i Hercegovini uređuje, promoviše i štiti ravnopravnost polova, garantuje jednake mogućnosti i ravnopravan tretman svih osoba bez obzira na pol, u javnoj i u privatnoj sferi društva, te uređuje zaštitu od diskriminacije na osnovu spola.

Izborni zakon Bosne i Hercegovine usklađen je sa Zakonom o ravnopravnosti polova u BIH i eksplicitno zabranjuje vođenje izborne kampanje koja je stereotipnog i uvredljivog sadržaja u odnosu na muškarce i/ili žene ili koja podstiče stereotipno i uvredljivo ponašanje ili ponižavajući odnos prema pripadnicima različitih polova. Pored toga, zakon zabranjuje kandidatima i kandidatkinjama da koristi govor koji bi nekoga mogao navesti ili podstaći na nasilje ili širenje mržnje, ili objavljivati ili upotrebljavati slike, simbole, audio i video zapise, SMS poruke, internet komunikacije ili druge materijale koji mogu tako djelovati.

Navedene zakonske odredbe utemeljene su na UN Konvenciji za eliminaciju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW), koja je navedena u Aneksu 1 Ustava Bosne i Hercegovine i, kao takva, predstavlja sastavni dio pravnog sistema naše zemlje. Osim postojanja brojnih temeljnih međunarodnih akata koji garantuju ravnopravnost polova u političkom i javnom prostoru, podsjetimo, ovom prilikomna neke najnovije:

Prošle godine je Evropska mreža tijela za jednakost (EQUINET) u Preporukama za suzbijanje diskriminacije i govora mržnje u predizbornim kampanjama ukazala na važnost odgovornog komuniciranja tokom predizbornih kampanja i podsjetila da sloboda izražavanja nije apsolutna, te da oblici izražavanja koji šire, podstiču, promovišu i opravdavaju nesnošljivost po bilo kojoj diskriminacijskoj osnovi nisu prihvatljivi niti dozvoljeni u javnom diskursu.

Savjet Evrope je u svojoj prošlogodišnjoj Preporuci CM/Rec (2019)1 o prevenciji i suzbijanju seksizma, ukazao  na rašireni seksizam na internetu koji nesrazmjerno pogađa žene, a posebno političarke i javne osobe.Državama članicama je preporučeno da podstiču promociju  pozitivne slike žene kao aktivne sudionice u društvenom, ekonomskom i političkom životu.

Konačno, važno je istaći i hvale vrijednu nedavnu Izjavu o opredjeljenosti za ravnopravnost spolova Centralne izborne komisije BIH, kojom je ovo tijelo iskazalo  odlučnost da će u okviru svojih nadležnosti  aktivnostima i inicijativama poštovati relevantne međunarodne konvencije i odredbe Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH, zagovarati  pitanja ravnopravnosti spolova i težiti ostvarivanju napretka na polju ravnopravnosti spolova u svim oblastima javnog i političkog života.

Poštovati principe ravnopravnosti polova u životu i djelovanju, kao i tokom predizborne kampanje, važno je ne samo zbog toga što je to zakonska obaveza, nego što je to način izgradnje društveno i ekonomski prosperitetnijeg društva za sve građanke i građane Bosne i Hercegovine.

Zato, Agencija za ravnopravnost polova BIH/MLJPI BIH ovom prilikom poziva političke subjekte, kandidate i kandidatkinje da u svom radu, a posebno tokom predizborne kampanje, svoje javne nastupe i oglašavanja ne temelje na rodno uslovljenim predrasudama i stereotipima na osnovu pola, bračnog i porodičnog statusa i spolne orijentacije drugih, te da ne koriste seksizam, odnosno vrijeđanje i omalovažavanje osoba na osnovu pola.

Agencija političkim subjektima, kandidatkinjama i kandidatima želi uspjeh u predstojećim izborima uz nadu da će principe ravnopravnosti polova u internom i javnom djelovanju politički subjekti tokom predstojeće predizborne kampanje prihvatiti, a da će stepen uvažavanja principa ravnopravnosti spolova u javnim istupima bosanskohercegovački birači znati prepoznati i vrednovati.