1. Home
  2.  » 
  3. Novosti
  4.  » Javni poziv za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge za izradu situacionih analiza u  cilju izrade Gender akcionog plana BiH 2023-2027., za nivo Bosne i Hercegovine i Brčko distrikta BiH 

Javni poziv za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge za izradu situacionih analiza u  cilju izrade Gender akcionog plana BiH 2023-2027., za nivo Bosne i Hercegovine i Brčko distrikta BiH 

30.08.2022. | Novosti, Novosti_GAP

Agencija za ravnopravnost polova BIH MLJPI objavila je Javni poziv za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge za izradu situacionih analiza u  cilju izrade Gender akcionog plana BiH 2023-2027., za nivo Bosne i Hercegovine i Brčko distrikta BiH, za sljedeće pozicije:
1/01 Naziv: Konsultant/ica za izradu situacionih analiza u cilju izrade Gender akcionog plana BiH 2023-2027., za nivo Bosne i Hercegovine i Brčko distrikta BiH, i objedinjavanje analiza na nivou entiteta
1/02 Naziv: Asisistent/ca za podršku u prikupljanju informacija za izradu situacionih analiza u cilju izrade Gender akcionog plana BiH 2023-2027., za nivo Bosne i Hercegovine i Brčko distrikta BiH

Na sljedećem linku se nalaze detaljnije informacije, a Javni poziv je otvoren (8) osam dana od dana objave na stranici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BIH (29.08.2022. godine)

http://mhrr.gov.ba/Javni_poziv/Arhivski/29082022.pdf