Naziv pozicije: Konsultant/ica za izradu analize o usklađenosti propisa sa Zakonom o ravnopravnosti polova u BiH i primjene usvojenih mišljenja i sugestija

Javni poziv je otvoren osam (8) dana od dana objave na web stranici, 9.12.2020. godine.

Prijave se dostavljaju na adresu:

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH Agencija za ravnopravnost polova BiH, Dubrovačka 6, 71000 Sarajevo

ili putem e-maila: kristina.krstovic@mhrr.gov.ba;