Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine pokrenut će ponovo izmjene Zakona o Vijeću ministara BiH s ciljem da se osigura najmanje 40 posto zastupljenosti oba spola u najvišem izvršnom tijelu u državi što bi značilo da trebaju biti imenovane najmanje četiri ministrice.

Agencija je u saradnji s Komisijom za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH i Sarajevskim otvorenim centrom (SOC) početkom 2016. godine predlagala izmjene ovog zakona parlamentu na usvajanje, ali se najviše zamjerki odnosilo na imperativnu odredbu o zastupljenosti oba spola.

Prijedlog je precizirao da će Predstavnički dom PSBiH odbiti potvrditi imenovanje Vijeća ministara koje ne odražava ravnopravnu zastupljenost spolova.

Direktorica Agencije Samra Filipović-Hadžiabdić je pojasnila da su najveće zamjerke bile zbog mogućnosti blokade imenovanja Vijeća ministara nakon izbora te je najavila da će se ta odredba prilagoditi, a ocijenila je da nikome u BiH nije u interesu da se određene odredbe mogu zloupotrijebiti.

– U narednom prijedlogu ići ćemo s odredbom koja će precizirati da mandatar Vijeća ministara vodi računa o zastupljenosti najmanje 40 posto oba spola, ali ćemo dodatno revidirati taj amandman – dodala je Filipović-Hadžiabdić. Ona je podsjetila da Zakon o ravnopravnosti spolova propisuje zastupljenost najmanje 40 posto manje zastupljenog spola što su ovom slučaju žene.

Od 1997. do 2014. godine bile su samo četiri ministrice u Vijeću ministara, a nikada nijedna žena nije bila predsjedavajuća ili zamjenica predsjedavajućeg Vijeća ministara, dok je najveći broj ministrica u jednom mandatu bio dvije ministrice što je i slučaj u trenutnom sazivu državne vlade a to su ministrica za ljudska prava i izbjeglice te ministrica odbrane.

U zakonodavnoj vlasti žene trenutno čine oko 20 posto. U izvršnim tijelima njihov broj je zanemariv, a postoje kantoni koji u izvršnoj vlasti nemaju nijednu ženu dok neki imaju samo jednu ministricu.

Izvor: Fena, Interview.ba