1. Home
  2.  » 
  3. Nasilje nad ženama
  4.  » GREVIO (polazni) postupak procjene
    Izvještaj o zakonodavnim i drugim mjerama za provedbu odredbi Konvencije Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija)
    Bosna i Hercegovina