Fondacija Udružene žene Banjaluka, povodom “16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama,  izradile su video klip pod nazivom: “Gradim mir, ne tolerišem nasilje prema ženama” u kojem su učestvovale javne, političke ličnosti i predstavnice nevladinog sektora i koji/e su govorili/e o zalagačkom radu u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja i učešću žena u izgradnji mira, stabilnosti i sigurnosti.  

Direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH, Samra Filipović Hadžiabdić, dala je izjavu, koja se može pogledati na sljedećem linku: