Resursi za ravnopravno učešće

Resursi za ravnopravno učešće

Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine redovno provodi analizu uticaja izbornog procesa na zastupljenost žena. Ispod se nalaze analize koje su do sada objavljene kao posebni resursi. Nalazi i preporuke Radne grupe – Javni život Istraživanje –...