Nasilje nad ženama i nasilje u porodici

Nasilje nad ženama i nasilje u porodici

Nasilje u porodici, kao jedan od najvećih izazova bosansko-hercegovačkog društva, je problem koji je izašao iz privatne u javnu sferu. U cilju adekvatnog odgovora na ovaj problem usvojeni su entitetski zakoni o zaštititi od nasilja u porodici i strategije na nivou...