Nasilje nad ženama

Nasilje nad ženama

20.01.2014.

Sigurne kuće

U BiH se pruža i niz specijaliziranih usluga podrške žrtvama nasilja. Ove vrste usluga su uspostavljene  radi...