Inicijativa Vijeća Evrope

Inicijativa Vijeća Evrope

Kako bi obilježili 25. novembar, Međunarodni dan za eliminaciju nasilja nad ženama, Vijeće Evrope je pokrenulo inicijativu kojom bi privukli pažnju donositelja odluka i cjelokupne javnosti za pitanja rodno zasnovanog nasilja. Inicijativu možete pogledati na sljedećem...
Žene u sektoru sigurnosti BiH

Žene u sektoru sigurnosti BiH

Agencija za ravnopravnost spolova BiH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH podržava implementaciju projekta “Osnaživanje žena za jaču integraciju u sektor sigurnosti Bosne i Hercegovine kroz javnu promociju uspješnih liderki- WISE” koji...