1. Home
  2.  » 
  3. Novosti
  4.  » Analiza zastupljenosti žena u VIII sazivu Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

Analiza zastupljenosti žena u VIII sazivu Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

07.12.2018. | Novosti, Novosti_Ravnopravno učešće

Na sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine održanoj 06.12.2018. godine konstituisan je VIII saziv Predstavničkog doma PSBiH, koji će vršiti funkciju u mandatom periodu od 2018.– 2022. godine.

Sastav Predstavničkog doma PSBiH u ovom mandatu činiće predstavnici i predstavnice 14 (četrnaest) stranaka i koalicija. Za ukupno 42 mandata imenovana su 33 muškarca i 9 žena što bi iznosilo 21,4% zastupljenosti žena u VIII sazivu Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

Zastupljenost žena u pojedinim strankama i koalicijama kreće od 0 do 100%. Tako je npr. Nezavisni blok povjerenje dao jednoj ženi, ali je 6 stranaka sve mandate prepustilo muškarcima. U tri slučaja imamo 50% zastupljenosti žena dok je u jednoj koaliciji zastupljenost 40% manje zastupljenog spola, odnosno žena, koliko je propisano Zakonom o ravnopravnosti spolova u BiH.

Čudno je da tri stranke koje imaju najviše mandata u Predstavničkom domu PSBiH imaju najmanju zastupljenost žena i to: 11%, 16% i 20%.

Detaljnije analize treba uraditi u narednom periodu i svakako nastaviti raditi na daljem unaprijeđenju zastupljenosti žena na političkoj sceni i javnom životu uopšte.