1. Home
  2.  » 
  3. Novosti
  4.  » Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH učestovala je u radu Evropskog okruglog stola o unaprijeđenju pristupa zdravstvenim uslugama za LGBTI osobe

Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH učestovala je u radu Evropskog okruglog stola o unaprijeđenju pristupa zdravstvenim uslugama za LGBTI osobe

16.11.2023. | Novosti

Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH učestovala je u radu Evropskog okruglog stola o unaprijeđenju pristupa zdravstvenim uslugama za LGBTI osobe, u organizaciji Odjela za seksualnu orijentaciju i rodni identitet Sektora za anti-diskriminaciju Vijeća Evrope.

Okrugli sto je bio prilika da predstavnici/ce preko 25 zemalja-članica Vijeća Evrope, međunarodnih institucija i nevladinih organizacija razgovaraju o standardima i instrumentima za ljudska prava, strategijama i programiima vezanim za pristup LGBTI osoba zdravstvu, o pitanjima kontinuirane obuke i kurikuluma za djelatnike u sektoru zdravstva, kao i stukturalnim i organizacijskim faktorima i prikupljanju podataka u ovoj oblasti. Vrhunski svjetski eksperti su imali zapažena, informativna i inspirativna izlaganja, a bilo je riječi i o predstojećem tematskom pregledu pristupa LGBTI osoba zdravstvenim uslugama u Bosni i Hercegovini, kojeg provodi Vijeće Evrope i okruglom stolu na tu temu, zakazanom za 12. decembar u Sarajevu.