Novosti

Dobrodošli na stranicu Agencije za ravnopravnost polova, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine

Homofobno i transfobno nasilje u školama – globalni problem

(Pariz, 17 i 18. 2016) Predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH – Agencije za ravnopravnost spolova BiH prisustovali su Ministarskom sastanku o odgovoru obrazovnog sektora na pojavu nasilja zbog seksualne orijentacije i rodnog...

Javni poziv za izbor BiH kandidata za članstvo u GREVIO

Javni poziv za izbor BiH kandidata za članstvo u GREVIO  je objavljen na stranici Ministarstva vanjskih poslova BiH na slijedećem linku: http://www.mvp.gov.ba/Oglasi_za_posao/GREVIO%20tekst%20oglasa%20najnoviji.pdf GREVIO je grupa nezavisnih eksperata koja nadgleda...

Arhive