Agencija za ravnopravnost spolova BiH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH izradila je Informaciju za 2016. godinu prema pitanjima iz referalne liste u skladu sa Odlukom OSCE Foruma za sigurnosnu saradnju (FSC) o pitanju jednakosti spolova (gender issue). Informacija je dostupna i na engleskom jeziku OVDJE.

Na sljedećem linku možete naći informacije ostalih zemalja prema OSCE Kodeksu http://www.osce.org/fsc/86776

Informacija sadrži podatke o sljedećem:

  • mjerama za širenje razumijevanja ljudstva oružanih snaga o posebnim potrebama doprinosu žena u sukobima,
  • mjerama za  obrađivanje kršenja prava žena i djevojčica, u skladu sa međunarodnim standardima,
  • mjerama za povećanje broja žena na općim i pozicijama za donošenje odluka u oružanim snagama i ministarstvu odbrane,
  • mjerama za povećanje broja žena u mirovnim snagama,
  • informacije o izradi, implementaciji i procjeni Nacionalnog plana za implementaciju Rezolucije 1325 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija.

 

 

 

http://www.osce.org/fsc/86776