1. Home
  2.  » 
  3. Nasilje nad ženama
  4.  » 
  5. Nasilje_podrska
  6.  » Sigurne kuće

Sigurne kuće

20.01.2014. | Nasilje_podrska

U BiH se pruža i niz specijaliziranih usluga podrške žrtvama nasilja. Ove vrste usluga su uspostavljene  radi pružanja pomoći i podrške žrtvama nasilja kroz implementaciju zakona o zaštiti od nasilja u porodici, i odnose se na žrtve ove posebne vrste nasilja.

U BiH djeluje ukupno osam sigurnih kuća koje djeluju u okviru nevladinih organizacija sa smještajnim kapacitetima od ukupno 181 kreveta.

Na području Federacije Bosne i Hercegovine trenutno postoji pet sigurnih kuća koje djeluju u okviru nevladinih organizacija „Fondacija lokalne demokratije“ – Sarajevo, Udruženje građana „Vive Žene“ – Tuzla, Udruženje „Žene sa Une“ – Bihać, Udruženje građana „Medica“ – Zenica i Udruženje „Žena BiH“- Mostar sa ukupno raspoloživih 126 kreveta.

U isto vrijeme u Republici Srpskoj djeluju tri sigurne kuće pri nevladinim organizacijama Budućnost-Modriča, Udružene žene-Banja Luka i Lara-Bijeljina, koje raspolažu sa 55 mjesta.

Kontakt
Fondacija lokalne demokratije Sarajevo
Bavadžiluk bb, 71000 Sarajevo
+387 33 237 240
+387 33 236 899
adl@bih.net.ba
www .fld.ba
Fondacija “Lara” BIJELJINA

Beogradska 38, 76300

+387 55 290 57 +387 55 251 696

fondacija.lara@gmail.com; ngo.lara@teol.net

www.fondacijalara.com


Udruženje „MEDICA“ Zenica

Krivače 40,72000Zenica
032/463-920
medica1@bih.net.ba
www.medicazenica.org


Vive ŽeneTuzla

Alekse Šantića bb,75000 Tuzla
+387 35 224 310
+387 35 224 311
vivezene@bih.net.ba
www.vivezene.ba


Udružene žene Banja Luka

Kalemegdanska 18, 78000 Banja Luka
+387 51 462 146
+387 51 463 143
office@unitedwomenbl.org
www.unitedwomenbl.org


buducnost_lOgo Udruženjegrađana “Budućnost” Modriča

Živojina Mišića 4, Modriča
+387/53/820-700
+387/53/820/701
gocalg@gmail.com
www.buducnost-md.com


Udruženje „Žene sa Une“ Bihać

Krupska 26, 77 000 Bihać
+387 37 220 855
+387 37 220 855
zena-una@bih.net.ba
www.zenesaune.org


Udruženje Žena B&HMostar

Ivana Krndelja 3, 88000 Mostar
+387 36 550 339; 558 525
+ 387 36 558 526; 550 023
zenabih@bih.net.ba
www.zenabih.ba