Austrijsko Savezno ministarstvo za Evropu, integraciju i inostrane poslove predviđa da u 2016. godini, u kojoj je Bosna i Hercegovina težište inostrane djelatnosti u oblasti kulture, jednoj autorici/novinarki/blogerici iz Bosne i Hercegovine dodijeli gostujući boravak za rad na temu „Život žena u dijalogu“, u trajanju od četiri sedmice.

Dodjela ove stipendije obuhvata besplatno stavljanje na raspolaganje stana u Bregenzerwaldu, Općina Hittisau, kao i novčani iznos od EUR 1.100,-. Ideja je proizišla iz Literarnog projekta „Islam u savremenoj ženskoj literaturi“, koji je realiziran avgusta/kolovoza godine u  Hittisau.  Savezno  ministarstvo  za  Evropu,  integraciju  i  inostrane poslove je time reagiralo na preporuku sudionica i sudionika ovog dijaloga, koji su inicirali, da se konstruktivna atmosfera Bregenzerwalda i iskustvo Ženskog muzeja Hittisau iskoriste za duže boravke. Muzej dokumentuje historiju žena Vorarlberga, koja je opečaćena i migracijama, a time, i pitanjima interkulturnog suživota uz pozadinu historije u pokretu. Ženama koje pišu daje se mogućnost, da se, u sigurnom okruženju i interkulturnom okviru, pozabave svojim osobnim brigama i željama, kako u pisanju, tako i dijaloški.

U dogovoru sa Saveznim ministarstvom za Evropu, integraciju i inostrane poslove Ženski muzej Hittisau preuzima mentorstvo za odabranu autoricu. Cilj je pružanje poticaja ženama u Bosni i Hercegovini koje pišu, koje u svom spisateljskom radu traže dijalog unutar i izvan vlastitog društva i tako daju civilno-društveni doprinos razumijevanju i osiguranju mira. Njihovo prisustvo u Bregenzerwaldu treba da služi interkulturnoj razmjeni, kao i interakciji sa Ženskim muzejom Hittisau i bosanskohercegovačkom   zajednicom   tog   Regiona.   Stipendistica   se   izričito   izjašnjava saglasnom, da će za vrijeme dogovorenog vremenskog perioda od četiri sedmice biti prisutna u Hittisau.

Na natječaj se mogu javiti žene sa bosanskohercegovačkim državljanstvom, koje mogu dokumentovati najmanje jednu publikaciju (literarne ili novinarske naravi, odnosno jedan blog)

Zadani preduslovi/preduvjeti:

–    jasna opredjeljenost za pomirenje u Bosni i Hercegovini;

–    osnovno poznavanje njemačkog ili engleskog jezika;

–    spremnost, da se održava kontakt u i sa Ženskim muzejom u Hittisau;

–    spremnost, da se uz posredovanje Savezne pokrajine Vorarlberg i/ili Udruženja okay- živjeti zajedno, u skladu sa mogućnostima, ostvaruju kontakti s lokalnim stanovništvom i širom javnošću, i to putem čitanja, posjeta školama, diskusija itd;

–    spremnost, da se, po završetku gostujućeg boravka u svrhu pisanja, sudjeluje u dijaloškom simpoziju o svijetu života žena na Balkanu u njegovoj obuhvatnoj punoći i svijetu iskustava;

–    sažetak (pola stranice) o vrijednosti dijaloga.

Dokumenti koje je potrebno dostaviti u svrhu prijave na natječaj:

–    molba za dodjelu stipendije (dopis);

–    biografija;

–    lista publikacija;

–    sažetak o vrijednosti dijaloga.

Način dodjele:

– putem naječaja;

– vrednovanje i odluka: putem Projektnog savjeta, kojeg čine Task Force za dijalog kultura Saveznog ministarstvo za Evropu, integraciju i vanjske poslove, Ženski muzej Hittisau, Savezna pokrajina Vorarlberg, Udruženje okay-živjeti zajedno.

Krajnji termin za prijave na natječaj: 31. mart/ožujak 2016. godine

Prijavu na natječaj potrebno je uputiti na adresu: BMEIA, Task Force Dialog der Kulturen, Minoritenplatz 8, 1010 Wien

KONTAKT: Aloisia Wörgetter, Tel: +43/501150-3376 dialog@bmeia.gv.at

Frauenmuseum Hittisau Platz 501, 6952 Hittisau www.frauenmuseum.at