Ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH, Semiha Borovac i direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH, Samra Filipović-Hadžiabdić sudjelovale su u radu dvodnevne Konferencije o temi “Rodna ravnopravnost i sigurnost u Jugoistočnoj Europi”. Konferencija je održana u Zagrebu u organizaciji RACVIAC-a, (Regional Arms Control Verification and Implementation Assistance Centre), Regionalnog centra za pomoć u provedbi sporazuma o kontroli naoružanja i verifikaciji osnovan 2000. godine s ciljem osiguranja obuke vezane za kontrolu naoružanja, izgradnju povjerenja i sigurnosnih mjera te proširenja suradnje u Jugoistočnoj Europi. Na konferenciji su govorili/e predstavnici/e zemalja regije kao i predstavnici/e međunarodnih organizacija.
U svom izlaganju, ministrica Borovac naglasila je značaj Rezolucije UN-a 1325: Žene, mir i sigurnost, navodeći kako su posljednjih godina u našoj zemlji pokrenute brojne aktivnosti na planu njezine primjene, čemu u prilog ide i činjenica kako je BiH prva u regiji i osma u svijetu donijela Akcioni plan za provedbu ove rezolucije, što je rezultiralo povećanjem zanimanja ali i broja žena u Oružanim snagama BiH, policijskim strukturama i mirovnim misijama. Istodobno su uočene prepreke i nedostaci u provedbi Rezolucije, poput tradicionalnog poimanja i stereotipa o ženama u sektorima sigurnosti i obrane, nedovoljna financijska sredstva za provedbu AP itd.
 – Oblast koja zahtijeva pažnju i koja nije dobila adekvatan odgovor države odnosi se na žrtve seksualnog nasilja u ratu, kojih je prema procjeni UN-a na desetine tisuća. Sudovi su procesuirali tek nekoliko desetina slučajeva i veoma je niska stopa osuđujućih presuda za počinjenje seksualnog nasilja. Kasni se sa usvajanjem mjera usmjerenih na potrebe velikog broja žrtava sukoba kao i Zakona o pravima žrtava torture i civilnih žrtava rata – naglasila je ministrica Borovac.
RACVIAC april 2016
Podsjetila je da su Vijeće ministara BiH dvije žene ministrice i to na čelu Ministarstva odbrane i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice.
– Riječ je o oblastima u kojima je potrebno mnogo više učiniti na poboljšanju položaja žena. Zato osjećamo posebnu odgovornost da kao žene doprinesemo stvaranju boljih uslova u kojima će žene pokazati da se mogu rame uz rame s muškim kolegama nositi sa svim društvenim i političkim izazovima današnjice – navela je Borovac zaključujući kako je uvjerena da se zajedničkim naporima na provedbi UN-ove rezolucije 1325 može poboljšati stanje sigurnosti ne samo u regiji, već i na globalnom planu.
Ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac i direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH, Samra Filipović-Hadžiabdić sastale su se i s pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske, Višnjom Ljubičić s kojom je razgovarano o Izvještaju o radu pravobraniteljice za 2015. godinu, o ovlastima i problematici kojom se bavi pravobraniteljica Ljubičić. Posebna pažnja bila je posvećena provedbi UN-ove rezolucije 1325: Žene, mir i sigurnost.
Pravobraniteljica je upoznala ministricu Borovac s nadležnostima drugih pravobraniteljskih institucija u Republici Hrvatskoj, a razmijenjena su i iskustva vezana za provedbu zakonodavstva u BiH u okviru pristupanja članstvu u Europskoj uniji i usklađivanju s pravnom stečevinom Unije u domeni ljudskih prava, zabrane diskriminacije i rodne ravnopravnosti.