(Brisel, 20. oktobra) Predstavnici Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine učestvovali su u radu konferencije „Shift-Gear – uvođenje rodne perspektive u akademske i istraživačke organizacije“ u organizaciji Evropskog instituta za ravnopravnost spolova (EIGE) i Evropske komisije. Konferencija je okupila preko 170 predstavnika vladinih institucija, akademskog i naučno-istraživačkog sektora i nevladinih organizacija zemalja-članica EU kao i zemalja programa IPA. Konferencija je u multi-discipinarnom dijalogu skrenula pažnju na potrebu unaprijeđenja rodne ravnopravnosti u visokom školstvu i naučno-istraživačkim institucijama, u svjetlu činjenice da s jedne strane žene predstavljaju 47% doktora nauka dok su, s druge strane, žene zastupljene sa svega 33% u istraživačkom sektoru, a čine svega 20.9% redovnih profesora. U BiH još uvijek ne postoje sveobuhvatne informacije ali indikativni pokazatelji i dostupni podaci govore da, iako su u BiH u žene ravnopravne ili prednjače među magistrima i doktorima nauka i nižem nastavnom osoblju, učešće u istraživačkom radu je svega oko 20% a učešće u upravljanju u visokom školstvu i nauci je ispod 10%.

img_20161020_102514

Direktorica EIGE, Virginia Langbakk je u svom izlaganju istakla da Evropska nauka i istraživanje ne mogu priuštiti da ne koriste svoj puni potencijal  i dodala da „Moramo na najbolji način iskoristiti znanje i sposobnosti svake osobe i transformisati postojeće barijere u prednosti i prilike. GEAR alat pomaže da kreiramo okruženje koje osnažuje i inspiriše i žene i muškarce a razvijanjem talenata svih pojedinaca bez obzira na spol kreiramo konkurentniju Evropu“.

img_20161020_141231

Konferencija je imala veliki značaj i zbog činjenice da je na njoj svečano pušten u rad interaktivni on-line alat „GEAR“ koji na pristupačan i sveobuhvatan način može pomoći univerzitetima, naučno-istraživačkim institucijama i relevantnim organima uprave da uvedu rodno odgovorni princip i poboljšaju rodnu zastupljenost.