Na 40. sjednici, održanoj 20.01.2015. godine, Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice o provedbi Akcionog plana za implementaciju Rezolucije UN 1325 „Žene, mir i sigurnost“ u Bosni i Hercegovini za period 31.7.2014 – 31.7.2015. godine te zadužilo sve nadležne institucije da nastave aktivnosti na provođenju Akcionog plana.

U odnosu na raniji Izvještaj ostvaren je određeni napredak u provođenju aktivnosti iz Akcionog plana, koje su usmjerene na postizanje ravnopravnosti spolova u sektorima sigurnosti i odbrane u Bosni i Hercegovini.

Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH je na osnovu informacija dostavljenih od institucija zastupljenih u Koordinacionom odboru za praćenje provedbe Akcionog plana (formiranog Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine na  121. sjednici održanoj 29.01.2015.godine) izradila Izvještaj o provedbi Akcionog plana za implementaciju UN Rezolucije 1325 u Bosni i Hercegovini za period 31.07.2014.-31.07.2015. godine.