Na sjednici Općinskog vijeća Ilijaš usvojen je Lokalni akcioni plan za implementaciju UN Rezolucije 1325 „Žene, mir i sigurnost“ u općini Ilijaš za period 2016.-2017. godine.

Nacrt ovog akcionog plana je jedan od rezultata projekta koji je implementirala nevladina organizacija „Andante SEE“, a koji je podržan iz sredstava FIGAP programa. Ovo je još jedan u nizu lokalnih akcionih planova čiji je cilj je unaprijeđenje sigurnosti građana i građanki kroz primjenu UN Rezolucije 1325 na lokalnom nivou vlasti u BiH.12179656_10153581507602368_1055788484_n