Na 99. sjednici, održanoj 18.04.2017. godine, Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice – Agencije za ravnopravnost spolova BiH o provedbi Akcionog plana za implementaciju UN Rezolucije 1325 „Žene, mir i sigurnost“ u Bosni i Hercegovini za period 1. 8. 2015. – 1. 8. 2016. godine.

Prema izvještaju, evidentan je napredak u sistemskom pristupu uvođenja principa ravnopravnosti spolova u djelokrugu nadležnih institucija te aktivnosti u ovom pravcu treba nastaviti. U ovom periodu uspostavljene su osnovne baze podataka razvrstane po spolu koje se redovno ažuriraju u institucijama BiH, a značajno je porastao broj inicijativa iz nadležnih institucija da se zakoni, pozakonski akti, strategije, politike i programi usklađuju sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u BiH.

Nastavlje se trend blagog povećanja zastupljenosti žena u Ministarstvu odbrane koji je iznosio 38 posto, a u Oružanim snagama 6,8 posto. Istovremeno je u Ministarstvu odbrane značajno povećan procenat žena u mirovnim misijama s ranijih 3,5 posto na 6,7 posto.

U ukupnom broju zaposlenih u institucijama sektora sigurnosti i agencijama žene čine oko 50,5 posto. Procenat žena u policijskim mirovnim misijama u odnosu na raniji izvještaj povećan je za oko 6 posto, i sada iznosi 30 posto.

Vijeće ministara BiH zadužilo je institucije BiH da nastave s provedbom preporuka iz ovog izvještaja.