U Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine je 16. maja 2016. godine održana promocija kandidature Samre Filipović – Hadžiabdić, kandidatkinje Bosne i Hercegovine za UN Komitet za eliminaciju svih oblika diskriminacije nad ženama (CEDAW).

Prezentaciji bosanskohercegovačke kandidatkinje prisustvovali su predstavnici diplomatsko – konzularnih predstavništava u BiH – članica CEDAW-a, kao i međunarodnih organizacija, akreditiranih u BiH.

Samra Filipovic Hadziabdic-16052016

Samra Filipović – Hadžiabdić, koja trenutno obnaša funkciju direktorice Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine,  predložena je za članicu Komiteta od strane Predsjedništva Bosne i Hercegovine za period 2017-2020. godina. Izbor će biti održan na 19. zasjedanju država članica CEDAW Komiteta, 21. juna 2016. godine u New Yorku.

Konvencija za eliminaciju svih oblika diskriminacije nad ženama usvojena je od strane Skupštine Ujedinjenih naroda 18. decembra 1979, a stupila je na snagu 3. septembra 1981. godine. Ratificiralo ju je 180 država članica UN. Bosna i Hercegovina je članica Konvencije od 1. septembra 1993. godine.