Komisija za ostvarivanje ravnopravnosti spolova  Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i Agencija za ravnopravnost spolova BiH, Ministarstva za ljudska prava  i izbjeglice uz podršku Misije OSCE-a u BiH organizovali su 29.11.2016. godine tematsku sjednicu pod nazivom „Učešće žena u politici – izazovi i prilike“.

Cilj tematske sjednice bio je predstavljanje Rezolucije Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope 2111 (2016) o procjeni uticaja mjera za poboljšanje zastupljenosti žena u politici, te predstavljanje izvještaja o uspjehu kandidatkinja na lokalnim izborima 2016. godine.

Učesnici tematske sjednice bili su: gender institucionalni mehanizmi, nevladine organizacije koje rade na pitanjima rodne ravnopravnosti, predstavnici međunarodnih organizacija, predstavnici ambasada u BiH.

 

 

 

 

nici je