Najbolja ministrica u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine je Semiha Borovac, ministrica ljudskih prava i izbjeglica, a nagradu joj je uručio Saša Čavrag, urednik “Nezavisnih novina”.

“Posebno sam ganuta jer je ovo priznanje podrška čitalaca, građana BiH. Ovo nije priznanje samo meni, već cijelom Vijeću ministara. Ovdje sam kako bih izrazila prizanje medijima i novinarama i njihovoj časnoj profesiji. Svima u BiH nam je potrebno više dijaloga, razumijevanja, poštovanja i samokritičkog preispitivanja vlastitih stavova”, navela je Borovac.

Ona je dodala da se rado sjeća Željka Kopanje koji je uvijek mnogo radio na pomirenju u Bosni i Hercegovini.

“Sigurna sam da u svima vama koji slijedite njegov put imamo jake partnere u borbi za izgradnju sigurnijeg puta za našu djecu”, rekla je minisrica Borovac.

U mandatu Semihe Borovac zabilježeni su značajni napreci, a naročito kada je u pitanju realizacija Regionalnog stambenog programa te projekta Zatvaranja kolektivnih centara.

U okviru Regionalnog stambenog programa konačno su vidljivi rezultati i na terenu –  do sada je izgrađeno više od 450 stambenih jedinica, a u narednoj godini ih je planirano 1.200.  Sa druge strane, nakon višegodišnjeg kašnjenja konačno je krenula i izgradnja stanova u okviru projekta Zatvaranja kolektivnih centara kojim Bosna i Hercegovina ispunjava strateški cilj da do 2020. godine zatvori sve kolektivne centre i osigura smještaj za više od 7.200 osoba koje danas žive u mahom neuslovnim centrima.

Paralelno sa ovim izuzetno obimnim poslom, na prijedog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice ove godine je usvojena Politika sradnje sa iseljeništvom Bosne i Hercegovine, kojom se nakon dvije decenije neuspjelih pokušaja konačno institucionalizira saradnja iseljeništva i države BiH. Takođe, u saradnji sa partnerom Vladom Švicarske osigurana su i značajna sredstva za provedbu mjera koji će omogućiti bolje uvezivanje naše dijaspore sa BiH te iskorištavanje velikih kapaciteta našeg iseljeništva koji nisu samo finansijski, nego i ogromni kapacitet za prenos znanja, kontakata i veza koje naše iseljeništvo ima dieljm svijeta.

Ministrica Borovac je u svoje prioritete rada stavila i pitanje medija u našoj zemlji i zaštite njihovoih sloboda. Pored usvajanja Akcionog plana za obrazovanje novinara i medijskih profesionalaca u oblasti ljudskih prava, pod vođstvom Ministarstva je izrađen i na Vijeću ministara usvojen prvi sveobuhvatan izvještaj koji tretira stanje medija i medijskih sloboda temeljem kojeg se očekuje rasprava u Parlamentarnoj skupštini BiH u cilju poboljšanja uslova rada i očuvanja digniteta ove časne profesije.

Posebno zapaženo je bilo učešće ministrice na istorijskom događaju iz aprila ove godine kada je sa vjerskim liderima obišla mjesta stradanja Bošnjaka, Srba, Hrvata i Jevreja. Tom prilikom Borovac je je pozvala političke lidere da slijede primjer vjerskih lidera u načinu odavanja počasti žrtvama u našoj zemlji bez obzira na njihovu pripadnost.

Zajedništvo i jednaka prava za sve građane, bez obzira na njihovu pripadnost, su uočljivi u radu i svim nastupima ministrice Borovac gdje se ističe njena borba za najugroženije kategorije stanovnika koju i danas predstavljaju raseljene osobe i povratnici.