Agencija za ravnopravnost spolova BiH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH od 2009. godine koordinira obilježavanje „Sedmice ravnopravnosti spolova“ koja se obilježava u martu svake godine.

Institucije, međunarodne i domaće nevladine organizacije provode različite aktivnosti kao što su press konferencije, okrugli stolovi, izložbe, ulične akcije i druge promotivne aktivnosti, s ciljem da se skrene pažnja na pitanja o položaju žena u Bosni i Hercegovini, te o potrebi njihovog ravnopravnog učešća u ekonomskom i društvenom razvoju.

Ove godine, 16 organizacija dostavilo je 38 različitih aktivnosti kojima će obilježiti Sedmicu ravnopravnosti spolova.

Kalendar aktivnosti na obilježavanju Sedmice ravnopravnosti spolova 2017. godine u Bosni i Hercegovini možete pogledati OVDJE.