Predstavnica Agencije za  ravnopravnost spolova BiH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, učestvuje na Sedmom sastanku službenika iz zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u Evropskoj Uniji, koji se održava 8. i 9. februara 2018. u Vilniusu u Litvaniji. Sastanak je usmjeren na podršku Evropskog instituta za ravnopravnost spolova (EIGE)  za unapređenje ravnopravnosti spolova u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj.

Na sastanku koji se održava u okviru EIGE-ovog  IPA projekta učestvuju predstavnici/ce  statističkih institucija i institucija za ravnopravnost spolova, kao i donosioci odluka iz oblasti ravnopravnosti spolova iz regije.  Ovaj Projekat doprinosi boljem praćenju nekoliko oblasti politika u zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima za EU kako bi se poboljšale politike, zakonodavstvo i praksa, te uopšteno  napredak u oblasti ravnopravnosti spolova.

Na sljedećem linku možete naći cijelu vijest i prateću dokumentaciju vezano za predmetni sastanak: http://eurogender.eige.europa.eu/events/meeting-eige-officials-eu-candidate-and-potential-candidate-countries#event