U okviru posjete Bosni i Hercegovini, Specijalna predstavnica predsjedavajućeg OSCE-a za pitanja ravnopravnosti, ambasadorica Melani Verver održala je sastanke sa predstavnicima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Agencije za ravnopravnost spolova – Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i entitetskih gender centara.

13558831_10153799423698403_2354815982276370547_o

Na prvom sastanku, održanom 01.07.2016., pored ambasadorice Verveer i delegacije OSCE-a, učestvovali su direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH i predstavnice Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH. Na ovom sastanku se govorilo o stanju ljudskih prava u BiH, implementaciji politika koje se odnose na zaštitu ljudskih prava i položaju žena u BiH u kontekstu političke angažovanosti, ekonomskog osnaživanja i učešća u sektoru sigurnosti.

13580429_10153799424083403_1687836336980452557_o

Drugi sastanak sa direktoricom Agencije za ravnopravnost spolova BiH i direktoricama entitetskih gender centara održan je u ponedjeljak 04.07.2016. Na sastantku su direktorice gender institucionalnih mehanizama u BiH upoznale ambasadoricu Verveer sa implementacijom najznačajnijih politika za ostvarivanje ravnopravnosti spolova, Gender akcionog plana BiH i Akcionog plana za implementaciju UN Rezolucije 1325 “Žene, mir i sigurnost” u BiH. Takođe, na sastanku se razgovaralo i o tekućim projektima i saradnji sa Misijom OSCE.
Sastanci su imali za cilj dogovor o konkretnim prijedlozima kako OSCE može pružiti dodatnu pomoć vlastima BiH u ostvarenju punog poštivanja ljudskih prava, a samim tim i prava žena u BiH.

13517417_10153799423648403_6258048114188657052_o
Ambasadorica Verveer je provela četiri godine radeći sa ministrom vanjskih poslova SAD-a Hilari Klinton na koordinaciji vanjskopolitičkih pitanja i aktivnosti u vezi sa unapređenjem položaja žena u političkoj, ekonomskoj i društvenoj sferi.
Predsjednik SAD Barak Obama nominirao je 2009. godine Melani Verver za poziciju prvog ambasadora SAD-a za globalno pitanje položaja žena pri Ministarstvu vanjskih poslova SAD-a, te je imenovao za predstavnika SAD-a u sastavu Komisije UN-a o položaju žena.

 *Fotografije su preuzete sa stranice Misije OSCE u BiH.