12047800_10204993338901725_1391403246_nDirektorica Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine održala je radni sastanak  sa šeficom Ureda Vijeća Europe u Bosni i Hercegovini, Mary-Ann Hennessey. Sastanak je održan 29. septembra 2015. godine.

Razgovaralo se o podršci Vijeća Europe LGBT populaciji, te dinamici i metodologiji izrade Akcijskog plana za jednakopravnost LGBT osoba u Bosni i Hercegovini,  čiju će izradu voditi Agencija za ravnopravnost spolova BiH. U tom kontekstu bilo je govora i o pismu koje je direktorica Odjela za demokraciju Vijeća Europe, gđa Snežana Samardžić-Marković, uputila ministrici za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Semihi Borovac u kome je spomenuta buduća suradnja s Agencijom u vezi Akcijskog plana za jednakopravnost LGBT osoba u Bosni i Hercegovini.

Na sastanku se razgovaralo i o predstojećoj Konferenciji na visokom nivou pod nazivom „Monitoring i implementacija Istanbulske konvencije: nove sinergije“, koja će se održati u okviru Predsjedavanja Bosne i Hercegovine Komitetom ministara Vijeća Europe, a koju organizira Agencija u suradnji s Ministarstvom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine 20. listopada 2015. godine.

Osim toga, bilo je govora o Seminaru pod nazivom „Nacionalni Akcijski planovi kao djelotvorno sredstvo za promociju i zaštitu ljudskih prava LGBT populacije“, koji će biti održan u Bratislavi 03. prosinca 2015. godine, u organizaciji Vijeća Europe, Ministarstva pravde Republike Slovačke i Europske nevladine LGBT mreže.