Sarajevo, 15.mart 2017. godine

Ambasador Španije u Bosni i Hercegovini, Juan Bosco Giménez Soriano, i Zamjenik Ambasadora Španije posjetili su Agenciju za ravnopravnost spolova BiH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i održali sastanak sa direktoricom Agencije – predsjedavajućom Koordinacionog odbora za praćenje provedbe Akcionog plana za implementaciju Rezolucije 1325 „Žene, mir i sigurnost“ Samrom Filipović-Hadžiabdić.

Tom prilikom Ambasador je uručio predsjedavajućoj Koordinacionog odbora 1325 poziv za prvi sastanak Mreže kontakt osoba (Focal Point Network) za  „Žene, mir i sigurnost“ koji će se održati u Alikanteu u Španiji 26. i 27. aprila 2017. godine. Mreža kontakt osoba za „Žene, mir i sigurnost“, koju čini blizu 50 predstavnika zemalja širom svijeta, osnovana je u septembru 2016. godine s ciljem jačanja implementacije agende o ženama, miru i sigurnosti kroz razmjenu dobrih praksi, kao i poboljšanja koordinacije kroz programe finansiranja i podrške.

Tema sastanka bila je razmjena iskustava vezano za implementaciju UN Rezolucije 1325 „Žene, mir i sigurnost“. Predsjedavajuća Koordinacionog odbora 1325 upoznala je Ambasadora i Zamjenika Ambasadora sa postignućima i izazovima u provođenju Akcionog plana za implementaciju UN Rezolucije 1325 u Bosni i Hercegovini.