Direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH, Samra Filipović-Hadžiabdić, sastala se danas sa savjetnicom iz Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Dijanom Tabori.

Dijana Tabori ubrzo odlazi u Ženevu, gdje će u okviru Stalne misije BiH obavljati dužnost osobe zadužene za ljudska prava, pa je današnji sastanak održan kako bi se dogovorili okviri buduće suradnje s Agencijom za ravnopravnost spolova BiH, ali i s Komitetom Ujedinjenih naroda za uklanjanje svih oblika diskriminacije nad ženama (CEDAW).