Direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH/MLJPI – Samra Filipović – Hadžiabdić  učestvovala je juče u Sarajevu na 2. sastanku Međunarodne radne skupine za pitanja rodne ravnopravnosti (GWG) koji je održan 14. juna u Sarajevu.

Sastanku, kojim su predsjedavali šef Delegacije EU u BiH Lars-Gunnar Wigemark, direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH/MLJPI – Samra Filipović – Hadžiabdić  i rezidentni koordinator UN Women BiH –  David Saunders, prisustvovali su predstavnici diplomatskog kora u Bosni i Hercegovini, s ciljem razmjene informacija o politikama, strategijama i finansijskim fondovima koji mogu doprinijeti provedbi međunarodnih obaveza i Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH.

Tom prilikom istakuta je važnost zajedničkog djelovanja predstavnika međunarodne zajednice,  institucija Bosne i Hercegovine i nevladinog sektora.