Kao i prethodnih godina, tako i ove, 19. novembra/studenog, će biti obilježen Međunarodni dan muškaraca u Bosni i Hercegovini.

Osnovni cilj je ukazati na potrebu prevencije i zaštite zdravlja muškaraca i dječaka kao i promoviranje ravnopravnosti spolova i isticanje pozitivnih muških uzora.
Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH naglašava kako je ovo prilika da se ukaže na različite oblike diskriminacije prema muškarcima i dječacima i istakne njihova uloga, kao saveznika i partnera, u borbi protiv nasilja nad ženama i djevojčicama.
Stereotipi i predrasude kakvi vladaju u Bosni i Hercegovini zahtijevaju od muškarca  da je jak, hranitelj porodice, siguran, poslovan i da se sam bori sa problemima.
Pristajući na ovakve stereotipe muškarci ne ugrožavaju samo sebe nego i svoju porodicu i društvo u cjelini. Rezultati nekih istraživanja su pokazali da su muškarci više nego žene izloženi traumatičnim situacijama, ali oni ne idu redovno na preventivne preglede i mnogo rjeđe razgovaraju o zdravstvenim problemima.  Primjera radi, ljekari preporučuju kolonoskopske i preglede prostate kao najbolju prevenciju uopšte, međutim, muškarci se još uvijek nedovoljno odlučuju za takve akcije.

Takođe, novija istraživanja pokazuju da su muškarci spremni potrošiti mnogo više novca za dobar izgled nego žene pa zašto onda ne bi obratili veću pažnju i na svoje zdravlje.

Upravo zbog toga ćemo i spomenuti “Movembar” ili “novembar bez brijanja” koji se u svijetu obilježava tako što muškarci odlučuju da tokom ovog mjeseca ne briju bradu ili puste samo brkove, kako bi doprinijeli razvoju svijesti o raku koji pogađa i muškarce. Cilj je da promjenom svoga izgleda muškarci podstiču razgovor sa poznanicima čak i na temu o zdravlju muškaraca.