Međunarodni dan muškaraca se obilježava 19.novembra, od 1999. godine u 50 zemalja svijeta na svim kontinentima.

To je prilika da se izdvoje tri primarna cilja  na prevazilaženju različitih oblika diskriminacije prema muškarcima i dječacima, te ukaže na njihove doprinose u napretku zajednice, porodice, braka i brige za djecu.

Ciljevi obilježavanja ovog datuma su:

1. Podizanje svijesti o zdravlju muškaraca i dječaka

Analize su pokazale da je životni vijek muškarca u prosjeku sedam godina kraći od životnog vijeka žene. Život muškarca u svijetu je povezan sa fizičkim i psihičkim opterećenjima, zbog čega bi morali više pažnje da posvete sopstvenom zdravlju. Postoji mišljenje da su nemar i nebriga prema zdravlju i tijelu vezani za muškarce, te je važno da se od malih nogu svi uče o zdravom načinu života.

2. Promocija rodne ravnopravosti

Promocija jednakosti putem dijaloga i zajedničkog obilježavanja ovog datuma, može doprinijeti jačanju rodne ravnopravnosti i poboljšanju odnosa među spolovima. Uloga muškarca kao saveznika i partnera je veoma značajna u borbi protiv nasilja nad ženama i djevojčicama.

3. Isticanje pozitivnih muških uzora u različitim oblastima društva

Ovo je prilika da se istaknu dostignuća muškaraca i njihov doprinos zajedinci, porodici, braku i poslu. Treba pokazati da su mnogi muškarci imali pozitivan i nenasilan uticaj na okolinu kroz različite primjere, naglašavajući pri tome njihovu pozitivnu ulogu u društvu.

Ovaj dan se veže i uz događaj poznat kao Movember – naziv nastao kao spoj riječi “mustache” (brk) – te “november” – koji uključuje simbolično puštanje brkova uz jačanje svijesti o zdravstvenim problemima muškaraca.

Radeći u partnerskoj saradnji sa ženama i djevojčicama, muškarci i dječaci su od ključne važnosti za ostvarivanje ciljeva ravnopravnosti spolova. U isto vrijeme, tim aktivnostima mogu se prevazilaziti problemi nastali stereotipnim stavovima da se muškarci nepravilno hrane i da su nemarni prema svome tijelu kao i da je nasilje odlika “jakih” muškaraca.