Vezano za događaje u mjestu Kruščica kod Viteza, u noći sa 23. na 24. avgust 2017., Agencija za ravnopravnost spolova, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine je otvorila predmet u pogledu ispitivanja kršenja odredbi Zakona o ravnopravnosti spolova Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst (“Službeni glasnik BiH” br. 32/10).

Razloge za otvaranje pomenutog predmeta Agencija za ravnopravnost spolova/MLJPI nalazi u navodima da je specijalna policija MUP-a Srednjobosanskog kantona izvršila deblokadu puta za izgradnju mini hidrocentrale na rijeci Kruščica u Vitezu i da je tom prilikom korištena sila protiv osoba uglavnom ženskog spola. U tom smislu, Agencija je uputila zahtjeve Ministarstvu unutrašnjih poslova SBK i Domu zdravlja Vitez u kojem se traže informacije o poduzetim mjerama i radnjama policijskih službenika, kao i vrsti i težini povreda za sve primljene pacijentice u ovom događaju.

U skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u BiH, Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine/MLJPI će nastaviti sa ispitivanjem u navedenom predmetu.