Na Četvrtoj svjetskoj konferenciji o ženama, koja je održana 1995. godine u Pekingu, pokrenuta je inicijativa za obilježavanje 15. oktobra / listopada kao Međunarodnog dana žena na selu-

Države u svojim programima i politikama, pa tako i Bosna i Hercegovina, moraju uvrštavati pitanja koja su usmjerena na unaprjeđenje znanja i svijesti o položaju žena na selu, a realizacijom različitih aktivnosti trebaju raditi na poboljšanju njihovih života.

Kvalitetni statistički podaci o ženama u ruralnim područjima, u oblastima demografije, obrazovanja, zapošljavanja i samozapošljavanja, zdravstvene zaštite ili očuvanja kulturne baštine i privrednog razvoja, mogu biti dobra osnova za potpunu analizu stanja u kojima žive i rade žene u ruralnim sredinama, ali to nije dovoljno.

Polazeći od principa da su ženska prava ljudska prava, neophodno je identifikovati, odnosno uklanjati prepreke, za ravnopravnu participaciju žena u svim sferama života bez obzira da li žive u urbanim ili ruralnim sredinama. Ekonomsko osnaživanje, uključivanje na tržište rada, te podrška preduzetništvu žena inicijalne su aktivnosti za njihovo osnaživanje dok će promoviranje politike koja podržava ravnopravniju raspodjelu odgovornosti za domaćinstvo i brigu o ukućanima, između muškaraca i žena, omogućiti dodatnu snagu za uspjeh.

Dobro usklađivanje poslovnog, porodičnog i privatnog života, kao i uklanjanje stereotipa i predrasuda samo su neke od mogućnosti za ostvarivanje ženskih ljudskih prava i ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini. Napredak ne podrazumjeva samo ekonomsko jačanje nego i promjenu načina života.